Cognosis

Cognosis digitaliserar sin kärnverksamhet

Under början av Coronapandemin blev vi kontaktade av Anne som är både kursledare och VD hos Cognosis.

När regeringen beslutade att införa begränsningar av folksamlingar kunde inte längre Cognosis bedriva sin traditionella verksamhet och såg då istället möjligheten att digitalisera kursutbudet.

Områden vi arbetat med

  • LMS (E-learning)
  • Strategi
  • Woocommerce
  • Wordpress
Mobilanpassad webbdesign Mobilanpassad webbdesign

Behov & analys

Vår webbyrå har arbetat tillsammans med Cognosis tidigare vilket gav oss värdefull information i vår analys av vad webbprojektet skulle innebära. Tack vare ett bekant utvecklingssätt kunde vi med relativt enkla medel applicera både Learning Management System (LMS) genom LearnDash och e-butik genom Woocommerce.

Detta till trots ville vi säkra både användbarheten och tillgängligheten i de nya digitala kurserna. LMS är komplexa system vilket kräver en hel del testning, felsökning och utveckling.

Resultat

Resultatet är en vidareutveckling av Cognosis redan befintliga webbplats som nu också hanterar försäljning av nya videobaserade onlinekurser genom LearnDash LMS i kombination med en full köpprocess i Woocommerce.

Cognosis har digitaliserat deras inkomstkälla och dessutom helt och hållet ifrågasatt deras produkt. Förutom att deras kurser plötsligt blivit tillgängliga för hela Sverige, dygnet runt årets alla dagar har de också frigjort tid och resurser som tidigare var bundet i den fysiska närvaron i form av kursledare.

Klicka här för att gå till den nya hemsidan
Webbproduktion