Webbmaster & supportavtal

För att ni ska känna er helt trygga med er nya webbplats även efter lansering skriver vi alltid ett supportavtal. Detta supportavtal fungerar som ett slags garanti för att er hemsida ska fungera oklanderligt och det skapar möjlighet för er att långsiktigt generera fler affärer genom den nya hemsidan.

Supportavtalet är en månadsbaserad tjänst där vi inkluderat allt ni behöver för att vi ska kunna garantera drift, säkerhet, service och underhåll av er nya webbplats. Även webbplatsoptimering och support vid behov ingår.

En garanti för fler affärer

Supportavtalet är inte bara framtaget för att garantera att er nya hemsida fungerar felfritt. För att er nya webb ska generera fler affärer och mer försäljning behöver den också kontinuerligt optimeras för att på ett optimalt sätt möta besökarnas förväntan.

Med webbplatsoptimering gör vi precis detta. Varje månad sker en överblick i hur väl webbplatsens innehåll speglar de sökord besökare hittar hemsidan genom. Vi ser även över hur hemsidan totalt sett presterar på sökmotorer och vidtar eventuella åtgärder. Förutom detta sker också fortlöpande optimering av webbplatsens hastighet genom en rad olika metoder.

Som om inte detta vore nog ingår även optimering av användarvänligheten. Genom att analysera besökarnas kundresor kan vi ta beslut i hur små, men betydelsefulla, innehållsförändringar bör göras. Dessa förändringar innebär oftast ingen större visuell skillnad på hemsidan men kan ha en stor inverkan i hur besökarna använder hemsidan och ytterst i vilken grad de konverterar till en kund.

Support för hemsida, e-post, domän och webbhotell

Med supportavtal får ni snabb hjälp när ni upplever problem med er hemsida, e-post, domän eller webbhotell. För att göra webbplatsägandet så enkelt som möjligt för er behöver ni alltså aldrig kontakta ert webbhotell – det sköter istället vi.

Denna del av avtalet kallar vi för webbmaster och det innefattar hantering av alla tekniska problem och frågor ni har kring er hemsida och relaterade områden.

Äger ni hemsida men saknar en kontakt vid tekniska fel och supportärenden?

Om så är fallet hjälper vi er gärna med detta. Eftersom att vi har producerat webbplatser med WordPress i över tio år har vi varit med om det mesta och arbetat i de flesta tillägg marknaden har att erbjuda. Det gör också att vi med enkla medel kan ta över support och drift av en webbplats i WordPress även om vi inte producerat den själva.

Om ni redan äger en webbplats ni inte ämnar ändra, men saknar en kontakt vid tekniska problem, webbplatsrelaterade frågor och assistans vid uppdateringar eller liknande så har ni hamnat rätt. Kontakta oss genom formuläret nedan om ni vill veta mer. Det är ej bindande att skicka in formuläret.

Kostnad

Ett support- och webbmasteravtal med oss kostar 1.995 kr exkl. moms per månad och webbplats och innefattar följande:

  • 2 arbetstimmar* att fördela efter egna önskemål. Använd exempelvis till vidareutveckling av webbplats eller liknande.
  • Teknisk felsökning** vid problem med hemsida, webbhotell, domän eller mail
  • Löpande webbplatsoptimering (SEO, användarvänlighet och konverteringsoptimering)
  • Löpande service/underhåll av webbplats
  • Monitor och varning när webbplatsen går ner
  • Månatlig back-up av webbplats

* Timmarna kan sparas i en tidsbank och användas vid senare tillfälle, dock inom 2 år (totalt 24 timmar).
**Felsökningen ingår i månadskostnaden. Åtgärd av dessa kostar 400 kr/h exkl. moms (går bra att använda timmar från timbank).

Gör förfrågan

Beställ webbmaster- och supportavtal

Om ni redan har en webbplats i Wordpress kan vi hjälpa er med teknisk support, underhåll och webbplatsoptimering.